facebook     |  registrace  |  přihlášení   |   poslat dotaz   |    info:  info@lekmoty.cz

 

Nestandardními metodami k nadstandardním výsledkům


úvodní » Eshop » KNIHY » Nestandardními metodami k nadstandardním výsledkům


Novinka
Nestandardními metodami  k nadstandardním výsledkům č.1

Objednací číslo: k253

Naše cena s DPH:
Cena bez DPH:
139,-Kč
115,-Kč
Knihu pouze vypůjčit, za cenu 46,-Kč.
Zapůjčení je na 30 dní od dne zaplacení.
Pokud jde o dárek, vyplňte typ
připojte text
vložte email obdarovaného

Nestandardními metodami  k nadstandardním výsledkům

(Prof. PhDr. Jan Barták, DrSc)

Jak už název knihy napovídá, kniha nabízí čtenáři možnosti uplatnění v postmoderní společnosti, na přechodu od společnosti informací ke společnosti znalostí.

Autor se zabývá nevšedními metodami a formami, umožňujícími čtenáři v nových podmínkách obstát, osvojit si odborné, sociální i osobnostní předpoklady k úspěšnosti v práci i v životě. Proto se věnuje nejen IQ člověka (inteligenčnímu kvocientu), ale i EQ (emočnímu kvocientu), jejichž harmonizace podmiňuje AQ (akční kvocient).

Jednoduše řečeno, jako bytosti myslící a cítící dosahujeme úspěšnosti na základě rozumu, citu a vůle k činu. Nestačí UMĚT (tedy být vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi) a MOCI (realizovat se v podmínkách příznivých pro naše uplatnění), ale také (možná především) CHTÍT (úměrně dosažené motivaci energetizovat svůj potenciál k dosažení vytčeného cíle).

Důraz je v knize kladen na schopnosti umožňující obstát v dynamicky se měnících podmínkách: myslet v souvislostech, prohlubovat své celostní myšlení, umět řešit problémy, odhalovat nové příležitosti k uplatnění, rozvíjet svou tvořivost a inovační schopnosti, respektovat princip vzájemné závislosti (jsme závislí na druhých a druzí na nás) , umět pracovat v týmu a dosahovat synergických efektů (asumativních vůči efektům, k nimž bychom dospěli jako izolovaní jedinci).

Kniha přináší nejen nové poznatky o tom, jak se uplatnit v současném světě, ale nabízí čtenáři i množství inspirativních příkladů, při jejichž řešení může využívat a rozvíjet své schopnosti a zlepšovat tak své reálné šance na uplatnění.

Objednací číslo: k253
Nakladatel: LEKMOTY
Kategorie: naučná literatura
Autor: Jan Barták
Počet stran: 224
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2015
Typ: kniha
Modul: classicPlus
audio/video v knize: ne
ISBN: 978-80-88144-03-8

[Přeskočit navigaci]